Meest gestelde vragen

 • Welk doel heeft het onderzoek?

  Bpf HiBiN onderzoekt ondernemingen die nog niet aangesloten zijn bij Bpf HiBiN, maar dat wel moeten zijn. Dat onderzoek is een wettelijke plicht. Als blijkt dat een onderneming niet is aangesloten, terwijl het wel aangesloten moet zijn, zal Bpf HiBiN er voor zorgen dat de onderneming alsnog wordt aangesloten.

 • Welke criteria worden gehanteerd?

  Bpf HiBiN gebruikt standaard definities en criteria om te bepalen of een onderneming moet worden aangesloten. Die zijn niet alleen voor dit onderzoek opgesteld, maar vastgelegd in de wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, het Verplichtstellingsbesluit, de statuten en in het pensioenreglement van Bpf HiBiN.

 • Welke ondernemingen worden aangeschreven?

  Ondernemingen waarvan het aannemelijk is dat de bedrijfsactiviteiten onder de verplichtstelling vallen en daardoor moeten worden aangesloten bij Bpf HiBiN ontvangen een brief. Hierin wordt de onderneming verzocht om informatie aan te leveren. Met deze informatie wordt duidelijk of deze onderneming aangesloten zou moeten zijn.

 • Hoe gaat het onderzoek?

  Door via het internet een vragenformulier in te vullen, kan de ondernemer toetsen of zijn/haar onderneming verplicht moet worden aangesloten bij Bpf HiBiN.

 • Is meewerken is verplicht?

  Ondernemingen die worden aangeschreven, moeten verplicht meewerken aan het onderzoek. Dat schrijft de wet voor.

 • Hoe verneem ik de uitkomst van het onderzoek?

  Op basis van de antwoorden op het online vragenformulier, wordt duidelijk of de onderneming verplicht moet worden aangesloten, of niet. Als blijkt dat de onderneming niet aan de criteria voor verplichte aansluiting voldoet, gebeurt er verder niets. Wij berichten u wat de uitkomst is.

 • Wat zijn de gevolgen voor de onderneming?

  Bij verplichte aansluiting is de werkgever verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aanlevering van werknemersgegevens en het afdragen van de pensioenpremies.

 • Als ik niet eens ben met verplichte aansluiting?

  Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dat doet u door bij Bpf HiBiN het ontstane beeld over de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming te weerleggen. U moet dan gegevens aanleveren waardoor Bpf HiBiN overtuigd wordt dat aansluiting van uw onderneming niet noodzakelijk is.

 • Kan ik ook vrijstelling aanvragen?

  Artikel 13 Wet Bpf 2000 biedt u de mogelijkheid om verzoek tot vrijstelling in te dienen. Een vrijstelling kan slechts worden verleend na een verzoek tot vrijstelling, gedaan op de gronden zoals die zijn omschreven in het zogenaamde Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. Een verzoek tot vrijstelling dient dan schriftelijk en met redenen omkleed bij Bpf HiBiN te worden ingediend.

 • Wat houdt een verplichte pensioenregeling in?

  Verplichtstelling betekent dat er een collectieve pensioenregeling is voor de hele branche. Een pensioenfonds presteert het beste als het pensioen collectief en solidair georganiseerd is. De verplichtstelling draagt daaraan bij. Bpf HiBiN is het verplicht gestelde pensioenfonds voor de groothandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen en haar werknemers. Het fonds is verplicht om alle ondernemingen aan te sluiten die zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighouden met de groothandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen.

 • Wat zijn de voordelen van een collectieve pensioenregeling?

  Bpf HiBiN voert een collectieve pensioenregeling uit. Dat biedt voordelen voor u en uw werknemers. Goed pensioen is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Daarnaast zijn vergelijkbare ondernemingen ook aangesloten bij Bpf HiBiN waardoor hier geen concurrentie is. En u deelt samen de kosten, risico's en opbrengsten.

 • Moet mijn onderneming worden aangesloten?

  Bent u een groothandel in bouwmaterialen? De eigenaar van een tegelgroothandel? Een groothandel in stenen en beton? Een groothandel gespecialiseerd in twee of meerdere soorten bouwmaterialen? Worden er in uw bedrijf bouwmaterialen aan de professionele afnemer verkocht? Dan valt u zeer waarschijnlijk onder de verplichtstelling van Bpf HiBiN.

 • Welke definities en criteria worden gehanteerd?

  Bpf HiBiN gebruikt standaard criteria om te bepalen of een onderneming moet worden aangesloten. Ook zijn de woorden groothandel, bouwmaterialen en aanverwante artikelen nader gedefinieerd. De exacte definities vindt u op www.bpfhibin.nl/pagina. Naast deze definities wordt een aantal criteria gehanteerd. De feitelijke werkzaamheden die uw onderneming verricht geven de doorslag.

 • Wat moet ik doen als ik al een pensioenvoorziening voor mijn werknemers heb?

  Heeft u een andere pensioenvoorziening en valt u onder de verplichtstelling? Dan kunt u het beste in overleg met ons gaan. Het kan betekenen dat u de overeenkomst met uw huidige pensioenuitvoerder moet opzeggen. Indien van toepassing sluit Bpf HiBiN uw onderneming met terugwerkende kracht aan. Ook is onder voorwaarden vrijstelling mogelijk. Neem contact op met het pensioenfonds om exact te bepalen wat er in uw situatie gedaan moet worden.

 • Ik heb geen werknemers. Moet ik dan ook aansluiten?

  Als uw onderneming wel aan de definities en criteria van de verplichtstelling van Bpf HiBiN voldoet, maar geen werknemers heeft, wordt u ook geregistreerd bij Bpf HiBiN. Er wordt dan geen pensioenpremie en pensioenopbouw berekend.

 • Mag ik ook vrijwillig aansluiten bij Bpf HiBiN?

  Wanneer een onderneming niet aan de definities en criteria van de verplichtstelling van Bpf HiBiN voldoet, is het in bepaalde gevallen mogelijk om zich vrijwillig aan te melden. Neem in dit geval contact op met het pensioenfonds om exact te bepalen wat er in uw situatie gedaan kan worden.

 • Hoe ziet de pensioenregeling van Bpf HiBiN eruit?

  Alle werknemers van 21 jaar of ouder pensioen bouwen pensioen op bij Bpf HiBiN. Daarmee hebben ze aanspraak op een inkomen als ze met pensioen gaan. De pensioenregeling is een middelloonregeling en er zijn voorzieningen voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. De volledige regeling vindt u op www.bpfhibin.nl.


Heeft u nog meer vragen? Aarzel niet contact op te nemen
De website van Bpf HiBiN maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?    Info    Deze melding verbergen