Over Bpf HiBiN

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (Bpf HiBiN) is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Bpf HiBiN verzorgt de pensioenen voor ruim 7.500 werknemers van meer dan 700 werkgevers in de groothandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen.

Verplichte pensioenregeling

Verplichtstelling betekent dat er een collectieve pensioenregeling is voor de hele branche. Een pensioenfonds presteert het beste als het pensioen collectief en solidair georganiseerd is. De verplichtstelling draagt daaraan bij. Bpf HiBiN is verplicht om alle ondernemingen aan te sluiten die zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighouden met de groothandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen.

Periodieke toetsing

Sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) zijn primair verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioen. Door een besluit tot verplichtstelling wordt de deelname in een bedrijfstakpensioenfonds voor iedereen in een omschreven bedrijfstak verplicht. Eens in de vijf jaar wordt getoetst of de sociale partners die de verplichtstelling hebben aangevraagd nog steeds representatief zijn voor de branche. Bij Bpf HiBiN is dat allemaal het geval.

Meer over Bpf HiBiN vindt u op www.bpfhibin.nl

De website van Bpf HiBiN maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?    Info    Deze melding verbergen